voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

kennismaking instrumenten

Groep: groep1,groep2
Vakgebied: muziek
Thema: overige
Omschrijving: Een eerste kennismaking met instrumenten, benoemen etc.
Zoekwoorden: muziek luisteren bewegen dansen instrumenten spelen

Doelgroep
  1/2     

MUZIKALE

VORMING

Muziek maken
Muziek beluisteren
Muziek en bewegen
Lesnummer

    2
Beginsituatie:
De leerlingen hebben nog niet
eerder met muziekinstrumenten
gewerkt.

De leerlingen kennen het lied:
“Pak je laarzen” nog niet.


Lesinhoud:
Inleiding: Warming-up van de
stem.Lesinhoud:
Het introduceren van een nieuw
lied.
Nieuw lied aanleren:
Pak je laarzen, pak je jas,
moeder breit een wollen das.
Loop maar in de regen,
loop maar in de wind,
klap in je handen mijn lieve
kind.

Lesdoel:
Aan het eind van de les kunnen
de leerlingen twee tot drie
muziekinstrumenten benoemen
en weten ze ook hoe ze die
moeten bespelen.
De leerlingen kunnen het lied
zelf zingen en begeleiden met
muziekinstrumenten.
De leerlingen kunnen zelf
bewegingen bedenken bij het
lied.

Voorbereidende werkvorm:
Ademhaling:fffffffffffffff
(zo doet de wind) 
In je handen blazen(enkele
keren herhalen.)
Resonance:mmmmmmmmmmm
(De wind loeit )
Articulatie :Tikke takke tikke
takke( Het regent)

Begeleidende werkvorm:
De leerkracht zingt het lied
één keer voor en vraagt daarna
het volgende
(één vraag tegelijk):
1.Wat moet ik pakken?
2.Wat doet moeder ?
3.Waar lopen we ?
Laat maar zien, wat er allemaal
gebeurt in het lied.
De leerkracht zingt het lied
nog een aantal keren voor ( na
elke gestelde vraag).

Lesorganisatie:
De leerlingen zijn in
een speellokaal, waar
ze de ruimte hebben
om te bewegen.
Lesactiviteit
De leerlingen zingen in,
volgens het
stemvormend model
(zie inleiding).
De leerkracht doet het
voor.Lesactiviteit:
De leerlingen beelden
de verschillende
bewegingen uit:
Laarzen aandoen, jas
aantrekken, breien, in
de regen en wind lopen.
Materiaal:
Ritmestokjes ( voor
elke leerling 2 stokjes)
Woodblock(s)met
stok.
ClavesOpmerkingen:
Let op de vorm van de
mond van de kinderen.
Laat ze de resonance
voelen, door ze hun
hand op hun hoofd of
op hun keel te laten
leggen.


Opmerkingen:
De leerkracht, mag de
leerlingen evt. op weg
helpen bij het
uitbeelden.

Lesinhoud:
Herhaling van het gehele
lied,


Het ritmisch begeleiden van
een lied, met ritmestokjes.

Contrast: hard /zacht
Het introduceren van het
woodblock en/of claves
Begeleidende werkvorm:
De leerkracht zingt het lied
nog enkele keren voor.
daarna deelt hij de
ritmestokjes uit.De leerkracht deelt de
ritmestokjes uit( twee voor elk
kind) en laat van tevoren zien
hoe ze die vast moeten houden
en hoe ze ermee om moeten
gaan.


Kern A:
De leerkracht laat de kinderen
het lied zelf zingen, zonder
zijn/haar hulp, waarbij zij zich
zachtjes mogen begeleiden
met de ritmestokjes.
Kern B:
De leerkracht vertelt dat
moeder breit. 
Wat is dat en waarmee breit
ze?
Kan je dat ook laten horen.

De leerkracht vertelt dat hij
de groep verdeelt in drieën.
Groep A is moeder die breit,


Groep  B is de regen, de
leerkracht legt uit dat regen
anders klinkt als breien.
De leerkracht introduceert
het woodblock en laat enkele
kinderen spelen.
Daarna laat hij de claves zien
en ook hoe je het vast moet
houden. De regen klinkt iets
harder dan moeders
breipennen.
Groep   C zijn de kinderen.

Lesactiviteit:
Tijdens het voorzingen
van de leerkracht,
bewegen de leerlingen
op het lied.De kinderen zitten in
een kring en hebben de
ritmestokjes in hun
hand. Ze mogen
zachtjes met de
stokjes op de grond
tikken en de regen
laten horen.

De kinderen zingen en
begeleiden zichzelf
met de ritmestokjes.De kinderen laten de
ritmestokjes tegen
elkaar tikken, net alsof
moeder breit.
Dit is de groep met
ritme stokjes.

Dit is de groep met
een woodblock en of
claves.
Deze groep beeldt uit.

Opmerkingen:Let op dat de kinderen
de stokjes op die
manier gebruiken  zoals
is uitgelegd.

Wanneer de kinderen
het lied nog niet zelf
volledig kunnen zingen,
dan zingt de leerkracht
nog een paar keer voor.De leerkracht kan de
groepen onderling laten
wisselen.
Lesinhoud:


Muzikale opdracht:
Maak een klankspel, waarin je de
regen en de wind kan horen.
Waait de wind hard/zacht?
Regent het hard, of druppelt het
?
Lopen we snel/langzaam ?


Kennen de kinderen de tekst van
het liedje uit het hoofd en
zingen zij het op de juiste
melodie? 


* de regen kan natuurlijk ook 
hagel zijn , dan klinkt het weer
wat harder.© Ineke Strik - Barkey
Begeleidende werkvorm:
De leerkracht laat de
leerlingen het lied zelf zingen
en zij mogen daarbij die
activiteit uitoefenen, die bij
het betreffende groepje
hoort.
De evaluerende werkvorm:
De leerkracht verdeelt de
leerlingen in groepjes van 5.
Hij legt de instrumenten klaar.
( ritmestokjes, claves,
woodblock ).
De leerkracht roept de
groepen bij zich en laat ze
groep voor groep hun klankspel 
vertolken en bespreekt dit met
de hele groep ( kort).

Afsluiting:
De leerkracht laat de kinderen
het lied alleen zingen, waarbij
zij zich zachtjes mogen
begeleiden.
http://demuziekfriek.nu
Lesactiviteit:
De kinderen zingen
zelf.De kinderen laten
de breipennen horen
( ritme stokjes) 
Ze laten de regen
horen 
( woodblock,claves)
Eén groep beeldt uit.
( laarzen pakken, das
omdoen, lopen,klappen)

De kinderen maken
onderling afspraken en
kiezen de
instrumenten.
De kinderen mogen ook
hun handen,voeten en
stem gebruiken als
instrument.

De kinderen laten aan
elkaar hun muziek
horen.
De kinderen zingen
zelf het lied en
begeleiden zich met
ritmestokjes en de
andere instrumenten.
Opmerkingen:Wanneer het te
moeilijk is om in 
groepjes een klankspel
te maken, dan kan de
leerkracht in de kring
met de groep een
klankspel vormen,
waarbij de kinderen
hun inbreng hebben
.Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      lesnummer2.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      kennismaking instrumenten
Groep:      1,2    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      muziek    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Een eerste kennismaking met instrumenten, benoemen etc.
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 8.7 (7 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
lesnummer2.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
marijkedegroot9leuke les......
nathalie508leuke les die ik zeker ga geven!
De Muziekfriek10Hele leuke les. Gewoon top.
Naomi828Zeker weten een bruikbare les!!