voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

berenmasker met stofjes

Groep: groep1
Vakgebied: beeldendevorming
Thema: dieren
Omschrijving: Met stofjes een masker maken
Zoekwoorden: beren beer plakken knutselen dier dieren motoriek handenarbeidZelfstandige activiteit 4: Maken van een berenmasker met stofjes

Omschrijving activiteit:  De kleuters mogen met voor geknipte stofjes een berenmasker bekleden.


datum
:
Dinsdag 28 april 2003
leeftijd kleuters
:
3-jarigen
aantal kleuters
:
6 kleuters
belangstellingscentrum
:
Grote beer en kleine beer
naam student
:
Pieters Annelien
Motivatie tijdens het keuzeproces :

De leidster vertelt aan de kleuters dat zij een berenmasker mogen maken.  De leidster toont een leeg
masker en vertelt aan de kleuters dat zij dit masker helemaal vol mogen kleven met stukjes bruine stof.  De
leidster toont de stukjes stof en demonstreert in de onthaalhoek hoe de kleuters de activiteit moeten
uitvoeren.


Doelstellingen:

ONTWIKKELINGSASPECTEN
CONCRETISATIES

-
Kleinmotorisch bewegen
(45)
-
de kleuters gebruiken de handen en vingers om de stukjes stof op het
berenmasker te plakken,
-
de kleuters experimenteren met kleinmotorische technieken door te
plakken


-
Muzisch omgaan met
materialen en beelden (41)-
beeldend werken : stukjes stof opkleven,
-
de kleuters ontdekken de mogelijkheden van materialen door
werkstukken te maken,
-
de kleuters gebruiken de techniek kleven en passen deze techniek op
de juiste manier toe om zo tot een gewenst  resultaat te bekomen


-
Een taak begrijpen,
aanvatten, volhouden en
afwerken (82)


-
de kleuters gaan een werkhouding aannemen, met hulp en
aanmoediging van de leidster de taak volhouden en geven niet op
wanneer het plakken niet goed lukt,
-
de kleuters werken het berenmasker mooi af

Opdracht:

De kleuters doen hun schortjes aan.
De kleuters doen eerst lijm op een stuk van hun berenmasker en nemen dan stukjes stof om op het
berenmasker te kleven.

Begeleiding tijdens de activiteit:

De leidster zorgt dat ze een goed overzicht heeft over de activiteit, de leidster observeert of iedere kleuter
weet wat hij/zij moet doen, indien nodig legt de leidster de opdracht nogmaals uit.

Aandachtspunten:

-
de leidster zorgt ervoor dat de kleuters goed weten wat ze moeten doen,
-
de leidster zorgt ervoor dat de kleuters de stukjes stof niet dubbel kleven,
-
de leidster observeert of de kleuters eerst lijm op het masker kleven en dit dan vervolgens bekleven
met stukjes stof,
-
de leidster waardeert het werk van de kleuters en toont dit ook duidelijk aan hen,
Materiaal:

berenmasker, 
potjes met bruine stukjes stof,  
lijm met lijmborstels

Afspraken en opruimtaken:

Afspraken:

-
er mogen maximum 5 kleuters deelnemen aan de activiteit,

Opruimtaken:

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:
-
de kleuters leggen hun afgewerkte werkjes op de daarvoor voorziene plaats
-
de kleuters leggen de andere materialen op hun plaats; lijm en lijmpenselen,
-
de kleuters kijken of er eventueel stofjes op de grond gevallen zijn, rapen deze op en leggen ze in
het doosje van de stofjes
-
de kleuters plaatsen hun stoel onder de tafel.

Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      zelfstandige_ berenmasker met stofjes.doc
Datum:      26-08-2004
Sender:      Lesidee
Titel:      berenmasker met stofjes
Groep:      1    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      beeldendevorming    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      dieren    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      Met stofjes een masker maken
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.6 (3 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
zelfstandige_ berenmasker met stofjes.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking


Kleurplaten bij thema: dieren