voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

het lichaam

Groep: groep1,groep2
Vakgebied: algemeen
Thema: overige
Omschrijving: Een lessen cycles van 7 lessen over het lichaam
Zoekwoorden: lichaan voelen zintuigen armen kringcycles

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappij

Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie

Doel De kinderen oriënteren
zich op hun lichaam.

De kinderen laten blijken of
ze de begrippen, groot, klein,
lang, etc. beheersen.

Tijd
20 minutenKring                             10
De kinderen bespreken hun
lichaam, bijv.
-
Wat kan je met je lichaam
doen?
-
Wat zijn je lichaamsdelen
en hoe zitten ze aan je lijf
vast?
-
Wat kan je met je
lichaamsdelen doen?
-
Hoe heten de
lichaamsdelen?

Verwerking                    5
De kinderen kleuren op het
werkblad de dikste buik, de
langste nek, de kortste
beentjes, de grootste neus, het
meest krullend haar, de
grootste handen, het langste
haar, de kleinste voetjes.

Afsluiting                        5
Aanleren van het liedje
Twee handjes op de tafel

Alle kinderen zitten in de
kring.
De kinderen doen om de beurt
voor wat je met je lichaam of
een lichaamsdeel kan doen.
De kinderen zitten aan tafel
en kleuren het figuurtje wat ik
zeg. 
Materiaal
-
kleurpotloden
-
werkbladDe kinderen blijven aan
tafeltjes zitten, zodat ze bij
het liedje gebruik daarvan
kunnen maken.
Eigen leerdoelen
Observatie
BeoordelingCopyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappij

Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie
Doel

Groep 1 De kinderen
herkennen dat niet iedereen
hetzelfde is. Kunnen kinderen
meten met stroken, blokken of
wegen.

Groep 2 De kinderen weten
dat niet iedereen hetzelfde is.
Ze kunnen d.m.v. gerichte
vragen te stellen erachter
komen wie de leerkracht in
het hoofd heeft.
Ze leren dat je kan meten met
verschillende maten.
Kunnen onderling overleggen
om kinderen te ordenen naar
lengte.

Tijd
30 minuten, de verwerking
wordt in de werkles gedaan.Inleiding                     10
Verhaal kikker is kikker
Naar aanleiding van het
verhaal bespreken dat niet
iedereen hetzelfde is.

Kern                           15
-
De leerkracht neemt een
kind in gedachten, de
kinderen moeten erachter
komen welk kind het is
door gerichte vragen te
stellen.
-
Enkele handen
overtrekken en ze
vergelijken en sorteren.
-
Meten met verschillende
maten in groepjes, hierna
vertellen in de kring.Verwerking
De kinderen gaan in de
spiegelhoek kijken hoe hun
gezicht eruit ziet en naar de
verschillen tussen hun gezicht
en die van iemand anders.
Dan tekenen ze hun eigen
gezicht na.

Afsluiting                  5
De kinderen gaan zich
ordenen naar lengte
Iedereen zit in de kring
Materiaal
-
het verhaal kikker is
kikker


De kinderen zitten met elkaar
in de kring. De oudste
kleuters moeten een hele zin
maken bij de vraag, de
jongste mogen nog met
woordjes vragen.
Bij het meten gaan kinderen
in kleine groepjes elkaar
meten, zorg dat jongste en
oudste kleuters door elkaar
zitten.
Materiaal
-
papier en potlood
-
stroken papier, blokken,
weegschaal

De kinderen zijn bezig met
werken, ze kunnen kiezen of
ze dit willen doen.
Materiaal
-
spiegels
-
tekenmateriaal en papierTrek hier wat extra tijd voor
uit in de rij om naar buiten te
gaan.
Eigen leerdoelen
Observatie
Beoordeling

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappijLesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie

Deze kringactiviteiten moeten
verspreid worden over een
dag, ’s middags gaan de
kinderen in een circuit
opdrachten uitvoeren.
De kringactiviteiten kunnen
ook per 2 zintuigen
aangeboden worden, dat ligt
eraan hoe lang de kinderen
geconcentreerd bezig kunnen
zijn.

Doel
De kinderen kunnen hun
zintuigen benoemen en
aangeven wat je er allemaal
mee kan. 
Ze ontdekken dat het soms
moeilijk is als je een zintuig
niet kan gebruiken.

Tijd
Per onderwerp ongeveer 10
minuten.

Inleiding
In de kring een gesprekje over
zintuigen, wat zijn dat, wie
kan ze opnoemen, etc.

Kring
Voelen Vragen in de kring:
-
Waar voel je mee?
-
Hoe voel je?
*Blindemannetje spelen in de
kring (voelen welk kind er
voor je staat)
*Spullen onder een doek
leggen en de kinderen laten
voelen wat het is. 
*Een voorwerp voelen met je
voeten.
Kijken Vragen in de kring:
-
Waarmee kijk je?
-
Wat kan je allemaal nog
meer met je ogen doen?
-
Wat is de kleur van je
ogen?
*Ik zie ik zie wat jij niet ziet
Horen  Vragen in de kring:
-
Waar zitten je oren?
-
Wat doen ze?
-
Voel eens aan je oren
waar het hard en zacht is.
* Tik tik wie ben ik?
* Goed luisteren met je ogen
dicht en de juf nadoen
Ruiken Vragen in de kring:
-
Waar ruik je mee?
-
Waar zit je neus?
-
Wat vind je lekker/vies?
* luciferdoosje doorgeven
Proeven Vragen in de kring:
-
Laat je tong eens zien.
-
Wat kan je allemaal met je
tong?
-
Hou je tong eens stil als je
praat.

In de kring

De kinderen zitten in de
kring.
De termen hard, zacht en de
vormen gebruiken.
Materialen
-
blinddoek
-
verschillende voorwerpen
(hard/zacht, vierkant/
rond, licht/zwaar)
-
doek

De kinderen zitten in de kring
en laten zien wat ze kunnen
met hun ogen (knipogen,
open/dicht, scheel kijken,
etc.)


De kinderen zitten in de
kring, ze kunnen ook bij
elkaar voelen aan de oren.

De kinderen zitten in de kring
Materialen
-
luciferdoosje


De kinderen zitten in de
kring, ze laten zien dat ze hun
tong kunnen oprollen,etc.
Maak duidelijk dat ze niet
zomaar iets doorzichtigs
mogen drinken.
Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappij* Verschillen tussen water
proeven (zoet, zuur, zout,
bitter)
Materialen
- water met suiker, azijn, zout,
tonic(uit de fles)Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie

Doel
De kinderen kunnen
toepassen wat ze met hun
zintuigen kunnen doen.
De kinderen komen erachter
dat het soms erg lastig is om
een opdracht uit te voeren als
je er geen zintuigen bij kan
gebruiken.
De kinderen leren dat ook al
ziet iets er hetzelfde uit of
heeft het eenzelfde kleur, toch
kan het heel anders proeven.

Groep 2
De kinderen kunnen jongere
kinderen helpen bij het doen
van de opdracht.
Inleiding
Samen met de kinderen praat
je nog even over de zintuigen
en leg je stapsgewijs de
opdrachten van het circuit uit.Kern (circuit onderdelen)
Voelen een voeldoos. In de
doos wordt door een kind een
voorwerp gelegd. Het kind dat
voelt moet raden welk
voorwerp het is.
Kijken op de tafel liggen 10
voorwerpen, 1 kind haalt er 1
van weg. De andere kinderen
moeten dan raden welk
voorwerp weg is.
Horen een groepje kinderen
krijgt watjes in hun oren en
moeten samen een opdracht
uitvoeren in de blokkenhoek,
zonder met elkaar te praten.
Ruiken in twee bakjes
dezelfde stof, bakjes bij elkaar
zoeken geblinddoekt
Proeven spullen met dezelfde
kleur proeven

De kinderen zitten in de kring
en de leerkracht doet alle
opdrachten voor. Ook heeft de
leerkracht de kinderen al in
groepjes verdeelt, zodat er een
goede mix is tussen  jonge en
oudere kinderen.

Materialen
-
kartonnen doos met 2
gaten
-
verschillende voorwerpen
-
10 voorwerpen
-
watjes
-
16 boterkuipjes
-
thee, pindakaas, koffie,
wc verfrisser, azijn, zeep,
sinaasappel, ui.
-
bakjes
-
suiker, zout, bloem, kokos
-
stroop, bruine suiker,
chocopasta, hagelslag,
chocomel
-
plastic lepeltjes
-
zakdoekjes
Eigen leerdoelen
Observatie
Beoordeling

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappij

Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie

Doel

De kinderen kunnen vertellen
waar ze wonen en hoe het
huis eruit ziet. Ze kunnen de
onderdelen van het huis
noemen. Ook kunnen ze
vertellen en voordoen hoe ze
naar school komen.

Groep 2
Het bouwen van een passend
kamertje voor de beer.
Kring
In de kring wordt er de
kinderen gevraagd waar ze
wonen (boerderij, huis, flat,
etc.) hoe hun kamer eruit ziet,
hoe ze naar school komen en
wat ze allemaal moeten doen
voordat ze naar school
komen(wassen, aankleden,
eten, etc.)

Verwerking
In de blokkenhoek wordt een
slaapkamer voor beer
gebouwd.
In de tekenhoek wordt door
de kinderen hun slaapkamer
getekend.
In de poppenhoek wordt door
de kinderen nagespeeld wat
ze allemaal doen voordat ze
naar school gaan.

Afsluiting
Ne het werken verteleen de
kinderen uit de verschillende
hoeken wat ze hebben gedaan
en of het goed is gelukt.

De kinderen zitten in de
kring, ze beelden uit hoe ze
naar school komen en de rest
van de kinderen mogen dan 
raden hoe ze naar school
komen.

De kinderen zijn aan het werk
en de opdracht voor de drie
groepen is al in de kring
gegeven. De leerkracht loopt
langs om het spel op gang te
helpen.
De opdracht in de bouwhoek
is voor de kinderen uit groep
2.
Eigen leerdoelen
Observatie
Beoordeling


Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappij


Lesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie

Doel
De kinderen moeten erachter
komen dat je sommige dingen
beter alleen of samen kan
doen en welke spullen van
wie zijn.


Inleiding
Ik pak een drinkbeker van een
kind en een stuk speelgoed
die de kinderen leuk vinden.
Ik zeg dat ik een nieuwe
beker heb. Het kind waarvan
de beker is zal reageren.
Begin een gesprekje over wat
van wie is en waarmee
iedereen mag spelen 

Kern
Lees het verhaal De muts van
Hanneke voor.
Spreek hierover, van wie is de
muts, van wie is de step, etc. 

Afsluiting
Ga onder de werkles letten op
het samenspelen en bespreek
dit naderhand met de
kinderen.

De kinderen zitten in de
kring.
Materialen
-
drinkbeker
-
speelgoedje


De kinderen zitten in de
kring.
Materialen
-
het verhaal De muts van
Hanneke

Zeg van te voren tegen de
kinderen dat je hierop gaat
letten.


Eigen leerdoelen
Observatie
BeoordelingCopyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappijLesdoel/tijd
Uitwerking
Organisatie

Doel

De kinderen zien hoe een
emotie eruit ziet en kunnen dit
zelf ook nadoen en benoemen.
Ook kunnen ze een poppetje
tekenen die zich blij of boos
voelt.

Inleiding
Lezen van het verhaal
Middeltje tegen drift.
Vragen hierover wie er wel
eens boos, blij, verdrietig of
jaloers is geweest.
Waarom was dat zo? Wat heb
je toen gedaan? Heeft iemand
je getroost.

Kern
Je bespreekt hoe je eruit ziet
als je boos, blij, verdrietig,
etc. bent.
De kinderen beelden zelf
gevoelens uit, de rest raad
welk gevoel het kind uitbeeld.
Hierna lees je het gedichtje
voor Ik ben lekker stout!

Verwerking
De kinderen in de
teken/schilderhoek gaan boze
of blije gezichtjes schilderen.

De kinderen zitten in de
kring.
Materialen
-
Middeltje tegen drift


De kinderen zitten in de kring
en als ze worden aangewezen
beelden ze een gevoel uit.
Materialen
-
het gedichtje Ik ben lekker
stout!
Onder het zelfstandig werken
begeleid je de kinderen die
met de opdracht bezig zijn.


Eigen leerdoelen
Observatie
BeoordelingCopyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Leerlijn Dit ben ik       


Mens en maatschappij


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      lessen mens en maatschappij kleuters.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      het lichaam
Groep:      1,2    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      algemeen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      overige   
Omschrijving:      Een lessen cycles van 7 lessen over het lichaam
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7.8 (6 beoordelingen)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
lessen mens en maatschappij kleuters.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking