voor nog meer lessen: Lesidee.nl
help bij deze pagina

Berenhoek

Groep: groep1
Vakgebied: algemeen
Thema: hoeken
Omschrijving: De organisatie van een hoek over beren
Zoekwoorden: beren dieren hoeken 3 jaar kleuters

FORMULIER 4
WEEKVOORBEREIDING ACTIVITEITEN IN EEN HOEK

BOKO 1

BOKO 2

BOKO 3campus Diest

Demerstraat 12 – 3290 Diest

tel. 013 35 06 90 – fax 013 33 54 01

e-mail: dlo.diest@khleuven.be


campus Heverlee 

Naamsesteenweg 355 – 3001 Leuven (Heverlee)

tel. 016 39 92 00 – fax 016 40 70 87

e-mail: dlo.heverlee@khleuven.be

oefenactiviteiten

stage-activiteiten

periode (van
tot)
:
24 april
29 april 2003

kleuteronderwijzer
:
Juf Sofie
naam
:
Annelien Pieters

leeftijd kleuters
:
3-jarigen
klas DLO
:
3 boko

aantal kleuters
:
25 en 17 kleuters
school
:
Ges. Vrije Basisschool

belangstellingscentrum
:
Grote beer en kleine beer
 

“Sint-Anna”, Baal
onderwerp (indien van toepassing): Berenhoek ( snoezelhoek )


Doelstellingen:

ONTWIKKELINGSASPECTEN ¹
CONCRETISATIE

-
Actief exploreren met de
zintuigen (53)
-
de kleuters exploreren de directe omgeving rondom zich en
concentreren zich op die zintuigen (tast, zicht, gehoor) waarmee
relevante informatie kan worden opgedaan
-
de kleuters verkennen, herkennen de essentie van vertrouwde
voorwerpen en gaan ze manipuleren.

     -       Tot rust komen (7)
-
de kleuters zoeken zelf zintuiglijke ervaringen op die rust
brengen en herkennen de gewaarwording als een signaal dat
“rust “oproept

     -       Grootmotorisch bewegen     

             (44)


     -        Rollen spelen (19)
-
de kleuters passen verschillende hanteervormen en
basisbewegingen toe en gaan hiermee experimenteren (kruipen,
rollen, draaien, sluipen,…)

-
de kleuters gaan het gedrag van Kleine en Grote beer imiteren,
-
de kleuters gaan eenvoudige situaties uit het verhaal naspelen
en doen alsof, hierbij gaan zij elementen bij fantaseren en
verzinnen,
-
de kleuters gaan in een fantasiespel bestaande kennis en
ervaringen uiten, verwerken en creatief vorm geven


1
ontwikkelingsaspecten zoals geformuleerd in het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool
2
verwijzing naar de decretale ontwikkelingsdoelen  vanaf het tweede jaar 
Richtlijnen voor verbetering door de student:

nieuwe voorbereiding / totale herwerking

aanvulling in de tekst

aanvulling op een apart blad


Geraadpleegde bronnen:

/

Samenwerking met:

Sara Vanderlinden
Katrien Mees
Eva Geleyns
Katrijn Ooms

Inrichting van de hoek:  (beschrijf en / of teken):

De hoek word gevormd door het kader van een tent en wordt bekleedt door zwarte plastic.
In de hoek zijn er allerlei knuffel – en snoezelmaterialen aanwezig:
-
kussens
-
knuffels
-
nachtlampje
-
berenattributen
-

De hoek wordt naarmate het thema verder uitgediept wordt bijkomend ingekleed en versierd.Datum: Maandag 28 april 2003 ( Welterusten, Kleine beer )


Motivatie tijdens het keuzeproces:

Leidster vertelt dat ze een heel gezellig bed in de berentent heeft gemaakt en de kleuters kunnen zelf ook echt
in een groot bed spelen.
De kleuters mogen in de donker tent gaan kijken en vertellen wat ze er allemaal zien liggen.
De leidster vertelt dat er nog allemaal kleine verrassingen in liggen en dat de kleuters daarmee in de
berenhoek mogen spelen.

Doelstellingen (enkel die doelstellingen vermelden die specifiek voor deze verrijking gelden):

ONTWIKKELINGSASPECT
CONCRETISATIE

-
Zich emotioneel goed voelen (1)
-
Kennis en ervaringen selecteren en 
  onderzoeken (60)


-
Zichzelf behelpen (78)
-
de kleuters ervaren een veilige sfeer in de berenhoek en
voelen zich geborgen in deze nieuwe situatie, zodat ze
vanuit zichzelf gaan exploreren met de materialen in de
hoek

-
de kleuters doen onderzoekend ervaringen op, zoeken
verklaringen en ervaren dat de dingen die gebeuren een
oorzaak en gevolg hebben

-
de kleuters dragen zorg voor zichzelf en kunnen zelfstandig
bepaalde handelingen uitvoeren (slaapzak open en dicht
doen, pyjama aantrekken, bed opmaken, berenkledij aan-
en uittrekken, …)


Opdracht: 

De kleuters kunnen experimenteren met de verschillende materialen in de hoek:
-
in de slaapzak kruipen, rollen, sluipen,…
-
de speeltjes op de mat uitproberen,
-
pyjama’s aantrekken en zichzelf uitkleden,
-
op de ballonnen matras liggen,
-
lekker genieten, snoezelen en knuffelen
-
met de knuffelberen spelen,
-
de verschillende berenattributen aan trekken en rollen spelen,
-


Begeleiding tijdens de activiteit: 

De leidster kijkt toe of alles rustig verloopt en dat steeds de schoenen worden uitgedaan in de
snoezelhoek.
De leidster observeert of de kleuters respect hebben voor het materiaal en voor elkaar.
De leidster zorgt ervoor dat de kleuters de rust in de hoek respecteren en een onderzoekende en        
experimenterende houding aannemen, eventueel mee in de hoek kruipen en een verhaaltje voorlezen of
inspelen op het rollenspel dat de kleuters aan het spelen zijn.

De kleuters motiveren om allerlei nieuwe bewegingsvormen uit te proberen en op ontdekking te gaan.

Materiaal: 

Ballonkussen
Pyjama’s, slaapmutsen
Knuffels
Kussens
Berenattributen
geluidenmobiel


Afspraken en opruimtaken:

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:

-
De kleuters doen steeds hun schoenen uit voor ze de hoek ingaan en hierna doen ze de
schoenen weer aan, de leidster motiveert hierbij de zelfstandigheid, indien dit mogelijk is.
-
Alle kussen , dekens, en slaapzakken, worden terug netjes bij elkaar gelegd in de hoek en de
slaapzakken worden terug gesloten.
-
De kleding wordt terug in de daartoe bestemde bak gelegd en de knuffels op een rijtje in de
hoek.

Opmerking:

Wanneer de kleuters het spelen in de berenhoek erg leuk vinden, kan de leidster zorgen voor een
beurtensysteem, op deze manier weten de kleuters dat iedereen een kans heeft om in de hoek te spelen en
kunnen probleempjes vermeden worden. 

Suggesties voor verdere verrijking:

Volgende verrijkingen kan de leidster aanbrengen om een zinvol en rijk spel te creëren in de berenhoek: 

-
Voeldoos of voeldomino in de hoek leggen en stimuleren om in de verduisterde hoek dit te
spelen door vooral zich te richten op het tastzintuig.
-
Slingers aan lakens knippen, zodat ze hiertussen kunnen bewegen en voelen.
-
Gaten in dekens als raampjes laten knippen.
-
Op lakens laten kleuren en zo hen een landschap of hemel te laten vormen.
-
Lichtjes en lantaarns aanbieden uit het verhaal van ‘ Welterusten, Kleine beer ‘.


Datum: Dinsdag 29 april 2003 ( Welterusten, Kleine beer )


Motivatie tijdens het keuzeproces:

Leidster vertelt dat er in de berentent, net zoals in het verhaal van Kleine beer ook sterren en de maan aan de
hemel schijnen.  De leidster schijnt met een zaklamp in de hoek en de kleuters mogen hierna kijken naar de
lichtgevende sterren en de maan.
De leidster vertelt aan de kleuters dat zij in de hoek sterren mogen kleven en met de zaklampen mogen
schijnen naar de sterren en de maan.
De leidster vertelt aan de kleuters dat de materialen van de vorige dag ook nog aanwezig zijn in de
berenhoek.

Doelstellingen (enkel die doelstellingen vermelden die specifiek voor deze verrijking gelden):

ONTWIKKELINGSASPECT
CONCRETISATIE

-
Intens kijken (55)
-
Inzichten verwerven over natuur en
  techniek ( fysische kennis ) (64)


- zichzelf behelpen (78)

-
de kleuters doen ervaringen op rond kijken en herkennen
visuele contrasten (vormen, kleuren,…),
-
de kleuters geven betekenis aan wat ze zien ( sterren, de
maan, … )

-
de kleuters experimenteren met de lichtjes, kunnen ze
zelfstandig hanteren en ontdekken verschillende gebruiks-
en toepassingsmogelijkheden om ervaringen uit te drukken.

-
de kleuters dragen zorg voor zichzelf en kunnen zelfstandig
bepaalde handelingen uitvoeren (slaapzak open en dicht
doen, pyjama aantrekken, bed opmaken, berenkledij aan-
en uittrekken, lichtjes aan- en uitdoen)Opdracht: 

De kleuters kunnen experimenteren met de verschillende lichtjes:
-
figuren schijnen op de lakens
-
verschillende kleuren vormen
-
lichtjes testen
-


De kleuters kunnen op de plastic aan de binnenkant zelf een sterrenhemel tekenen en de plastic verder
aanvullen met sterren

Begeleiding tijdens de activiteit: 

De leidster kijkt toe of alles rustig verloopt en dat steeds de schoenen worden uitgedaan in de berenhoek.
De leidster observeert of de kleuters respect hebben voor het materiaal en voor elkaar.
De leidster kijkt toe of de lichtjes juist worden gehanteerd.
De leidster stimuleert de kleuters tot het vormen van figuren, tekenen van een sterrenhemel, …
De leidster demonstreert hoe je andere figuren kan vormen en eventueel met je handen schimmen kan
creëren en kan een schimmenspel spelen met de handen.

Materiaal: 

lichtjes: zaklampen, nachtlampje, lichtgevende draaimolen
lichtgevende figuren; sterren, maan, …
papieren sterren en maan om in de hoek omhoog te hangen
aanwezige materialen van de vorige dagAfspraken en opruimtaken:

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:

-
De kleuters doen steeds hun schoenen uit voor ze de hoek ingaan en hierna doen ze de
schoenen weer aan, de leidster motiveert hierbij de zelfstandigheid, indien dit mogelijk is.
-
Alle kussen , dekens, en slaapzakken, worden terug netjes bij elkaar gelegd in de hoek en de
slaapzakken worden terug gesloten.
-
De kleding wordt terug in de daartoe bestemde bak gelegd en de knuffels op een rijtje in de
hoek.
-
De lichtjes worden juist gebruikt, niet op gelopen en steeds uitgedaan na het verlaten van de
hoek.
-
De stiften hun stop wordt er terug opgezet en de stiften gaan terug in de pennenzak.

Opmerking:

Wanneer de kleuters het spelen in de berenhoek erg leuk vinden, kan de leidster zorgen voor een
beurtensysteem, op deze manier weten de kleuters dat iedereen een kans heeft om in de hoek te spelen en
kunnen probleempjes vermeden worden. 

Suggesties voor verdere verrijking:

Volgende verrijkingen kan de leidster aanbrengen om een zinvol en rijk spel te creëren in de berenhoek: 
-
Figuren in doek gevormd en hierdoor schijnen.
-
Draaiende lichtbol met verschillende kleuren.
-
Dia’s op het doek projecteren.Datum: Donderdag 24 april 2003 ( Jij & ik, Kleine beer )


Motivatie tijdens het keuzeproces:

Naar aanleiding van de klassikale impressie ( Vertellen van verhaal; ‘ Jij & ik, Klein beer ) biedt de leidster de
berenhoek aan.  De leidster en de kleuters gaan allen even kijken wat er allemaal in de berenhoek te vinden is
en benoemen samen de aanwezige materialen.  
De leidster vertelt aan de kleuters dat de berenhoek de grot is van Kleine en Grote beer en dat de leuters in de
berenhoek mogen spelen, net zoals Kleine en Grote beer.  De leidster verduidelijkt de materialen die in de
hoek liggen en biedt enkele spelimpulsen aan de kleuters aan. 

Doelstellingen (enkel die doelstellingen vermelden die specifiek voor deze verrijking gelden):

ONTWIKKELINGSASPECT
CONCRETISATIE

- Rollen spelen (19)- Zich emotioneel goed voelen (1)

-
de kleuters gaan het gedrag van Kleine en Grote beer
imiteren,
-
de kleuters gaan eenvoudige situaties uit het verhaal
naspelen en doen alsof, hierbij gaan zij elementen bij
fantaseren en verzinnen,
-
de kleuters gaan in een fantasiespel bestaande kennis en
ervaringen uiten, verwerken en creatief vorm geven

-
de kleuters ervaren een veilige sfeer in de berenhoek en
voelen zich geborgen in deze nieuwe situatie, zodat ze
vanuit zichzelf gaan exploreren met de materialen in de
hoekOpdracht: 

De leidster geeft de kleuters de mogelijkheid om in de berenhoek een fantasiespel te spelen gebaseerd op
het verhaal van Klein en Grote beer.  
De kleuters kunnen:
-
zich verkleden in Kleine en Grote beer,
-
kijken in de aanwezig boekjes over beren en op die manier informatie opdoen,
-
in de berenhoek rollen, kruipen, wegkruipen, zich verstoppen,
-


Begeleiding tijdens de activiteit: 

De leidster kijkt toe of alles rustig verloopt en dat steeds de schoenen worden uitgedaan in de berenhoek.
De leidster observeert of de kleuters respect hebben voor het materiaal en voor elkaar.
De leidster kijkt toe of de aanwezige boekjes goed worden gehanteerd.
De leidster stimuleert de kleuters tot het aantrekken van de berenkleding.
De leidster observeert het spel van de kleuters en kan vanuit deze observaties enkele nuttige
aanpassingen doorvoeren.

Materiaal: 

berenkledij ( berenpak, berenmutsen, berenpootjes, berenstaartje )
knuffels ( berenknuffels )
boekjes over beren
mat
kussens
lampjeAfspraken en opruimtaken:

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:

-
De kleuters doen steeds hun schoenen uit voor ze de hoek ingaan en hierna doen ze de
schoenen weer aan, de leidster motiveert hierbij de zelfstandigheid, indien dit mogelijk is.
-
Alle kussen, dekens, en slaapzakken, worden terug netjes bij elkaar gelegd in de hoek en de
slaapzakken worden terug gesloten.
-
De kleding wordt terug in de daartoe bestemde bak gelegd en de knuffels op een rijtje in de
hoek.
-
De boeken worden op de daarvoor voorziene plaats gelegd.

Opmerking:

Wanneer de kleuters het spelen in de berenhoek erg leuk vinden, kan de leidster zorgen voor een
beurtensysteem, op deze manier weten de kleuters dat iedereen een kans heeft om in de hoek te spelen en
kunnen probleempjes vermeden worden. 

Suggesties voor verdere verrijking:

Volgende verrijkingen kan de leidster aanbrengen om een zinvol en rijk spel te creëren in de berenhoek:
-
Voeldoos met het speelgoed van de beer in ( kleuters tasten in de doos en raden naar het
speelgoed van Kleine beer ).
-
Speelgoed van Kleine beer.

Datum: Vrijdag 25 april 2003 ( Jij & ik, Kleine beer )


Motivatie tijdens het keuzeproces:

De leidster vertelt aan de kleuters dat ze vandaag opnieuw in de berenhoek mogen spelen.  De leidster somt
de verschillende materialen nogmaals op en vertelt aan de kleuters dat er vandaag ook het speelgoed van
Kleine beer in de berenhoek ligt.  De leidster vertelt dat er ook een berendoos in de berenhoek ligt, de kleuters
kunnen van alles in deze doos stoppen en door hun handen door de gaten te stoppen raden wat voor speeltje
er in de doos zit.  
De leidster vertelt dat er nog andere kleien verrassingen in de hoek liggen en dat de kleuters hiermee mogen
spelen.  

Doelstellingen (enkel die doelstellingen vermelden die specifiek voor deze verrijking gelden):

ONTWIKKELINGSASPECT
CONCRETISATIE

- Intens voelen (57)


- Tot interactie komen (20)


-
de kleuters gaan ervaringen opdoen rond wat ze voelen in
de voeldoos ( onderscheiden van voorwerpen, herkennen
van voorwerpen en er betekenis aan geven ),
-
de kleuters leren voorwerpen uit het dagelijkse leven
kennen en verder uitdiepen door het voelen in de voeldoos 
( beer is zacht, bal is rond en hard )

-
de kleuters gaan reageren op elkaar en actie naar elkaar toe
ondernemen tijdens hun spel in de berenhoek (

samenwerken ); de kleuters pelen samen, praten samen en
zijn bezig met anderen,
-
de kleuters gaan om met elkaar en dus in soms ook met
conflicten en ruzies; de kleuters houden zich bij een conflict
aan de oplossing die de leidster voorstelt


Opdracht: 

De kleuters kunnen experimenteren met de verschillende materialen in de hoek:
-
in de slaapzak en tussen de dekens rollen, kruipen, sluipen, …
-
de speeltjes op de mat uit proberen,
-
de voeldoos gebruiken en raden welk speeltje in de doos zit,
-
verkleden in beertjes
-
met de knuffels spelen,
-


Begeleiding tijdens de activiteit: 

De leidster kijkt toe of alles rustig verloopt en dat steeds de schoenen worden uitgedaan in de berenhoek.
De leidster observeert of de kleuters respect hebben voor het materiaal en voor elkaar.
De leidster kijkt toe of de kleuters op een juiste manier met de voeldoos spelen.
De leidster stimuleert de kleuters om zich te verkleden in beertjes.
De leidster motiveert de kleuters om allerlei nieuwe bewegingsvormen uit te proberen en op ontdekking te
gaan.

Materiaal: 

materiaal reeds aanwezig in de hoek,
voeldoos,
speeltjes van kleine beer ( bal, boek, auto, … )
Afspraken en opruimtaken:

Na het opruimsignaal ruimen de kleuters alles op:

-
De kleuters doen steeds hun schoenen uit voor ze de hoek ingaan en hierna doen ze de
schoenen weer aan, de leidster motiveert hierbij de zelfstandigheid, indien dit mogelijk is.
-
Alle kussen , dekens, en slaapzakken, worden terug netjes bij elkaar gelegd in de hoek en de
slaapzakken worden terug gesloten.
-
De kleding wordt terug in de daartoe bestemde bak gelegd en de knuffels op een rijtje in de
hoek.
-
De speeltjes worden juist gebruikt, niet op gelopen en steeds terug in de hoek gelegd.

Opmerking:

Wanneer de kleuters het spelen in de berenhoek erg leuk vinden, kan de leidster zorgen voor een
beurtensysteem, op deze manier weten de kleuters dat iedereen een kans heeft om in de hoek te spelen en
kunnen probleempjes vermeden worden. 

Suggesties voor verdere verrijking:

Volgende verrijkingen kan de leidster aanbrengen om een zinvol en rijk spel te creëren in de berenhoek:

-
Voeldomino in de hoek leggen en stimuleren om in de verduisterde hoek dit te spelen door
zich te richten op het tastzintuig.
-
Een bed in de berenhoek plaatsen naar aanleiding van het boek ‘ Welterusten, Kleine beer ‘.
-
Kussens, een slaapdoek, muziekmobiel, … in de hoek plaatsen.


Help bij deze pagina

Dit is het overzicht van de door jou gekozen les. Je vindt hier achtereenvolgens:

leseigenschappen
een html-versie van de les om snel doorheen te kunnen bladeren
het is belangrijk om lessen ook te beoordelen
mogelijkheid om de Word-versie te downloaden
door anderen al gemaakte opmerkingen bij deze les
Les
Bestand:      berenhoek.doc
Datum:      20-07-2000
Sender:      Lesidee
Titel:      Berenhoek
Groep:      1    [ groep : vragen & opmerkingen ]
Vakgebied:      algemeen    [ vakgebied: vragen & opmerkingen ]
Thema:      hoeken    [ thema: vragen & opmerkingen ]
Omschrijving:      De organisatie van een hoek over beren
Beoordeling:      Het gemiddelde cijfer is 7 (1 beoordeling)
Preview
Deze les beoordelen
Downloaden (Word document)
berenhoek.doc
Al eerder gemaakte opmerkingen
gebruikersnaamcijferopmerking
MarijeBosman7Zeer uitgebreid beschreven. Er is gedacht aan het in stappen aanbieden van het materiaal.